Afrika’nın Kısa Boylu Devleri – Pigmeler

Modern hayatı reddeden Pigmelerin neden boylarının kısa olduğundan, Hint Okyanusundaki adalara nasıl dağıldıklarına kadar cevaplanmamış birçok soru hala yanıt bekliyor…Pigmei-Baka

Kısa boylu insanları tarif etmede en çok kullanılan sözcük­lerden bir tanesidir; “pigme”. Bu kelimenin kökeni Yunanca, bir uzunluk birimi ve dirsekten parmaklara kadar olan mesafeye denk geliyor. Orta Afrika’nın ilk yerleşimcilerinden olan Pigmelerin boyu ise 1,5 metreyi pek aşmıyor. Bu da günümüzdeki tar­tışma konularından bir tanesi; Pigmeleri sınıflandırırken boylarını baz alıp boy ortalaması 1.5 metreden az olan her sınıfı pigme ola­rak mı tanımlamalıyız? Ya da sınıflandırmada, boy faktörünü es ge­çip kültürel öğelere mi ağırlık vermeliyiz?

Pigmeler

Afrika’nın ilk sakinlerinden olan Pigmeler günümüzde kıtanın çe­şitli yerlerine dağılmış durumdalar. Doğu Afrika Pigmeleri, Belçika Kongosu’nun Ituri ormanlarında yaşıyorlar. Orta Pigmeler aynı ül­kenin kuzeyindeler. Batı Pigmelerine ise en çok Kamerun’da rastla­nıyor. Bunların dışında Gabon, Ruanda, Uganda sınırları içinde ka­lan topraklarda da Pigmeler var. Afrika Pigmelerinin dışında bir de Asya Pigmeleri var, Negritos adıyla biliniyorlar. Negritos, ispanyol­ca “küçük siyah adam” demek. Fiziksel özellikleri Afrika Pigmeleriyle bire bir aynı… Buraya nasıl geldikleri, göç yolları hala bir sır ve tartışma konusu.

Seylan’da, Hint Okyanusundaki adalarda. Ma-. Sumatra ve Filipinler’de de Pigmeler yaşamaktalar. Boylarıyla orantılı küçük kulübelerinde yaşayan Pigmeler günümüzde hayat­larını avlanarak ve yabani yiyecekleri toplayarak sürdürüyorlar.Pigmeler

Başlıca av hayvanları domuz, maymun, antilop ve ceylanlardan oluşuyor. Özellikle ağaçlara tırmanma konusunda oldukça ustalar. Köpek dışında evcil hayvanları olmayan Pigmeler tarımı da bilmi­yorlar. Ergenlik döneminde kadar Pigmelerin gelişimi diğer insan­lardan pek farklı değil. Ancak ne oluyorsa bu aşamada oluyor ve büyüme duruyor. Peki, Pigmelerin boyu neden bu kadar kısa? Bu soru henüz bir cevap bulabilmiş değil.

Bazılarına göre yaşadıkları şartlara uyum sağlamak için evrim geçirmişler. Bazıların göre ise atalarından aldıkları genetik bir miras. Bir başka teoriye göre yaşa­dıktan yağmur ormanlarında yeryüzüne ulaşamayan güneş ışınlan, D vitamin eksikliğine yol açabiliyor. Bu durum da kalsiyum eksik­liği ve iskelet yapısının küçük kalmasıyla sonuçlanıyor. Ancak bir gerçek var ki, Pigmeler 3 bin yıldan beri varlar.Pigmeler

Pigmeler her şeyin yaratıcısı olduğuna inandıkları “Komba” isimli tek bir yaratıcı tanrıya tapıyorlar. Genelde ilişki kurduklan Bantuların dilini kullanıyorlar. Ancak değişik kabileler farklı diller kul­landıkları için birbirleriyle iletişim kuramayan Pigme kabileleri de mevcut. Oldukça utangaç oldukları için pek fazla ortalıkla görün­meyi ve poz vermeyi sevmiyorlar.

Günümüzde Pigmeler 3 bin yıl­lık hayatlarında karşılaşmadıkları kadar çok tehlikeyle karşı karşılar. Av hayvanlarının sayısındaki azalışın getirdiği yetersiz bes­lenme bir yana, AlDS ve Ebola gibi virüsler de onlar için sürekli tehdit oluş­turuyor. Vatandaş olarak kabul edilmedikleri için yaşadıkları yerde sağlık olmak üzere ülkelerin hiçbir sosyal hizmetinden de yararla­namıyorlar. Yaşadıkları yağmur ormanları hızla tükeniyor ya da korunmak islenen yağmur ormanlarının çoğu milli parklara çevri­liyor. Her iki durumda da bölgenin ilk yerleşimcileri olan Pigmelcrin bu topraklardan çıkmaları isteniyor.

Ziya Aktürer – Worldwide Traveller Eylül/2014

Gezginler

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir