Mamos of the Kogi tribe in the Sierra Nevada de Santa Marta in Colombia.

Kogi (Kogui) people of Colombia

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.