Türkiye’de Ziyaret Edilmesi Gereken 10 Antik Kent

Medeniyetler beşiği Türkiye’mizde bulunan bu antik kentleri ziyaret etmeyi sakın unutmayınız.

1)Priene – Aydın, Güllübahçe beldesi yakınlarında bulunan Priene’nin tarihi M.Ö 2. bin yıla kadar uzanır. Antik mimarlardan Hippodamus tarafından geliştirilen ızgara sistemi bulunan kentin en önemli yapısı Athena Tapınağıdır.1

2)Milet – Aydın, Söke ilçesi sınırlarında bulunan Milet, antik dönemin liman kentleri arasındadır. Kentin bugüne gelen en önemli yapısı 15.000 kişilik tiyatro ve Roma hamamlarıdır.2

3)Alacahöyük – Çorum’un 45 kilometre güneyinde bulunan kentten M.Ö. 4000 yılından başlayarak M.Ö. 750 yıllarına kadar yerleşim görülür. Alacahöyük’te Hititlerden Friglere kadar uzun dönem yerleşim izlerine rastlanır.103

4)Aizonai – Kütahya Çavdarhisar’da bulunan kent Bizans döneminde psikoposluk merkezi olmuştur. Antik dönemde Zeus adına inşa edilen önemli bir tapınak ayrıca hamam ve gymnasium bulunur.4

5)Çatalhöyük – Konya’nın Çumra ilçesine 10 kilometre mesafede bulunur. M.Ö. 7500 yıllarından itibaren yerleşim bulunan Çatalhöyük tarihe ışık tutan ilk büyük kentlerdendir.84

6)Efes – İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı kentin kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına dayanmaktadır. Son yollarda Hitit yerleşimleri olduğu da saptanan kentin eski ismi Apasas’tır. Kentte Dünya’nın 7 Harikası arasında gösterilen Artemis Tapınağı da bulunmaktadır. Yamaç evleri, ve St. Jean Kilisesi de yoğun ziyaretçi alan diğer bölgelerindendir.6

7)Hattuşaş – Hititlerin başkenti Boğazköy (Hattuşaş) Çorum’un 82 kilometre güneybatısında yer alır. Kente ilk yerleşim M.Ö. 3. binyılda başlar. Yapılan araştırmalar Frig, Asur, Hitit, Galat, Roma ve Bizans yerleşimleri olduğunu göstermektedir.

7

8)Laodikeia – M.Ö.1. yüzyılda Anadolu’nun en ünlü kentlerinden olan Denizli’nin 6 kilometre kuzeyinde bulunan Laodikeia tarihçi Plinius’a göre “Zeus’un şehri olarak geçer. Şehir M.Ö. 263 – 261 yıllarında 2. Antiokhos tarafından kurulmuş ve karısı Laodike’nin adını almıştır.

8

9)Magnesia – Aydın ili Ortaklar ilçesi, Söke yolu üzerinde yer alan Magnesia, Bizans döneminde piskoposluk merkezi olmuştur. Efes ve Priene gibi kentlere olan yakınlığı kentin stratejik önemini arttırmıştır. Kentin en önemli yapısı Magnesia Artemis Tapınağıdır.

46

10)Bergama – Bergama İzmir’e 107 kilometre uzaktıkta deniz kıyısına ise 30 kilometre mesafede bulunur. Antik dönemin en önemli kültür, heykelcilik ve mimarlık merkezlerindendir. Bergama’nın en önemli kalıntıları, Athena Tapınağı, Asklepion ve Zeus Altarıdır.

3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir